Vedligeholdelse 2019/2020

Her kan du se etaper af vedligeholdelsesarbejdet i billeder.

Skibet blev i efteråret 2019 sejlet fra Nakskov til Rødbyhavn. Det skete allerede på det tidspunkt for at være på forkant med eventuelle vejrmæssige udfordringer i de første måneder af 2020.

I Rødbyhavn blev masten taget af for inspektion og vedligeholdelse. Ledningsnettet til lanterner m.v. udskiftes. Beslag, vanter og røstjern afmonteres for inspektion og vedligeholdelse. Røstjern m.v. sandblæses før maling.

Dækspumpen (brand- og lænsepumpe) fik af privat sponsor udskiftet alle vitale dele, hvor rustent jern blev erstattet af bronze.

Store dele af styrbords klædning i fribord blev skiftet. Nordea Fonden støttede dette arbejde med kr. 30.000.

Dele af lønning, skandæk og defekte støtter er udskiftet med lån på kr. 152.000 fra Skibsbevaringsfonden. Det sker i forlængelse af det arbejde, der blev påbegyndt i 2017, hvor Skibsbevaringsfondens lån var på kr. 150.000.

Gaskomfuret er skiftet med støtte på kr. 10.000 fra Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietet´s Fond.

Ny sejlgarderobe (ex. jager og sejlpressenninger) støttes af Velux-Fonden med kr. 150.000. I den forbindelse udskiftes løjeter og masteringe.

Motoren gennemgås, slanger, filtre og remme udskiftes i nødvendigt omfang, føderør renses, og kølesystem udskiftes til system med varmeveksler.

Dækket slibes og behandles. I den forbindelse omkalfatres med bomuldsgarn og nye fuger.

Fonde støtter således i år vedligeholdelsesarbejder med i alt kr. 342.000.
Summen af det frivillige arbejde og private sponsorers bidrag kan, bl.a. på grundlag af tilbud og overslag over egenindsatsens værdi, opgøres til omkring kr. 350.000, så årets forbedringer har en reel værdi af tæt på kr. 700.000.

Her kan du se etaper af vedligeholdelsesarbejdet i billeder.