Skibets vedligeholdelse

På billedet bygges EMANUEL i 1902 på Rødvig Skibs- og Bådebyggeri. Billedet er fra Stevns lokalhistoriske arkiv. Mere om skibets historie finder du her.

Siden Foreningen i 2012 overtog ejerskabet af EMANUEL har bestyrelsen, bistået af et antal ihærdige medlemmer, gennemført et betydeligt arbejde med både at sikre skibets vedligeholdelsesstand, og at sikre skibet i god, sejlduelig stand.

Det har medført udskiftning af mange tekniske installationer, og udskiftning af en betydelig del af planker, lønning, skanseklædning, skandæk og andet træværk

På de efterfølgende sider er der samlet indtryk fra de enkelte års arbejder, – især i forbindelse med beddingsophold og forårsklargøring.

De mange arbejder har økonomisk set ikke kunne gennemføres uden betydelig støtte fra medlemmer, personlige sponsorer og fra fonde.
Du kan se en oversigt over de fonde, der har støttet vedligeholdelsesarbejdet, her.

Herunder kan du følge med i, hvad der er sket de enkelte år:
Vinteren 2019/2020
Vinteren 2020/2021