Togter – tilmelding

Du tilmelder dig et togt ved at sende en mail til foreningens kasserer Egon Hansen: egonhansen@mail.dk med følgende oplysninger:

  • I emnefeltet skriver du togtets navn

I mailen skriver du:

  • Dit navn
  • Adresse
  • Postnr. og by
  • e-mail
  • Mobil tlf
  • Kontaktperson i land
  • Kontaktpersons e-mail
  • Kontaktpersons mobiltlf

Betaling for togtet sker først, når du har fået den endelige bekræftelse på din deltagelse med praktiske oplysninger om togtets gennemførelse.

Øvrige generelle vilkår for deltagelse i sejladserne:
1. Beskrivelse af de åbne togter lægges på hjemmesiden i løbet af foråret.
2. Tilmeldingsformular, som findes på hjemmesiden, skal benyttes ved tilmelding til de åbne togter.
3. Prisen for togtet betales fuldt ud, selvom du skulle ønske at afkorte togtet.
4. Udgifter til mad, diesel og evt. havnepenge deles vi om.
5. Undtagelsesvis kan der medtages medlemmer på dagture under togterne. Kontakt skipperen herom.
6. For at skabe mulighed for en vis rotation i deltagerkredsen på de åbne togter, og for at give flest mulige medlemmer mulighed for over tid at kunne deltage i de åbne togter, friholdes 1/3 af pladserne til medlemmer, der ikke har deltaget i det forgangne års togt.  Meddelelse om deltagelse i et togt gives derfor først efter tilmeldingsfristens udløb.
7. Du skal selv sørge for de fornødne forsikringer (bagage, ulykke og tilskadekomst).

Har du spørgsmål til togtet, er du velkommen til at ringe eller sende en e-mail til den togtansvarlige skipper, som du finder oplysningerne om på den enkelte togtbeskrivelse.
Togtbeskrivelserne finder du her.