Togtbeskrivelser

 
Togtbeskrivelserne for 2024 vil være tilgængelige i løbet af april måned. indtil da kan du lade dig inspirere nedenfor.
Priserne er uændret 350, -kr. pr. dag + mad og drikke + andel af brændstofforbrug.
Herunder finder du togtbeskrivelserne for de åbne togter i 2024.

Deltagelse i togterne kræver medlemskab af Foreningen EMANUEL.
Se her, hvordan du bliver medlem

Øvrige vilkår for deltagelse i sejladserne finder du nederst på siden.

De planlagte togter kan du se I årets togtplan.

Togtbeskrivelserne for de åbne togter i 2024 finder du her:

8. – 16. juni:                 Bornholm 2024 inkl. Folkemødet   1 – 2 ledige pladser
                                                                                                                   (23-05-2024)

19. – 30. juli:                Fyn Rundt 2024 for bevaringsværdige skibe.
                                          Togtbeskrivelse FYN RUNDT
                                           Tilmelding senest 25. juni
                                          Læs om Fyn-Rundt her.

6. – 17. september:    Limfjorden Rundt 
                                           Togtbeskrivelse  følger.
                                           Læs om Limfjorden Rundt her.

Bestyrelsen arbejder på, at der i sejlsæsonens løb kan gennemføres aften- eller dagtogter for foreningens medlemmer.

Her kan du se, hvordan du tilmelder dig et togt

Har du spørgsmål til togtet, er du velkommen til ringe eller send en e-mail til den togtansvarlige skipper, som du finder oplysningerne om på den enkelte togtbeskrivelse.

Betaling for togtet sker først, når du har fået den endelige bekræftelse på din deltagelse med praktiske oplysninger om togtets gennemførelse.

Øvrige generelle vilkår for deltagelse i sejladserne:
1. Beskrivelse af de åbne togter lægges på hjemmesiden i løbet af foråret.
2. Tilmeldingsformular, som findes på hjemmesiden, skal benyttes ved tilmelding til de åbne togter.
3. Prisen for togtet betales fuldt ud, selvom du skulle ønske at afkorte togtet.
4. Udgifter til mad, diesel og evt. havnepenge deles vi om.
5. Undtagelsesvis kan der medtages medlemmer på dagture under togterne. Kontakt skipperen herom.
6. For at skabe mulighed for en vis rotation i deltagerkredsen på de åbne togter, og for at give flest mulige medlemmer mulighed for over tid at kunne deltage i de åbne togter, friholdes 1/3 af pladserne til medlemmer, der ikke har deltaget i det forgangne års togt.  Meddelelse om deltagelse i et togt gives derfor først efter tilmeldingsfristens udløb.
7. Du skal selv sørge for de fornødne forsikringer (bagage, ulykke og tilskadekomst).

Gennemførelsen af flest mulige togter i sejlsæsonen er af afgørende betydning for skibets økonomi og dermed eksistens.

Vi glæder os til at se dig ombord.