Skibets historie

EMANUEL, bygget i 1902.

Det hele startede faktisk allerede 4 år tidligere.
På Fakse Ladeplads Skibs- og Bådebyggeri var ”søsterskibet” FULVIA i 1898 løbet af stablen. Det blev bygget til at sejle passagerer og post fra Grenå til Anholt. EMANUELs kommende reder og fører L. Nielsen fra Rødvig var med på et par togter med FULVIA og opdagede her, at det var en fantastisk sejler.
Sådan et skib måtte han også have!

Så han ordrede EMANUEL bygget på Rødvig Skibs-og Bådebyggeri, hvor det som den første nybygning på værftet løb af stablen i 1902.

Skibet blev rigget som galease med bredfog og sejlede indtil 1919 i fragtfart, bl.a. sejlede det fersk kød til Norge.

I 1915 blev EMANUEL solgt til H. P. Christensen, som lod galeasen hjemskrive i Køge.
Igen i 1919 blev skibet solgt. Denne gang til skipper Chr. V. Christensen, der indregistrerede skibet som stenfiskerfartøj STF 10.
Han riggede fartøjet om til jagt og arbejdede bl.a. med skibet ved Thyborøn og i Øresund, både med at fiske sten og med at hæve vrag.
I 1921 lagde han den første motor i skibet.

Chr. V. Christensen døde i 1956, hvor skibet blev overtaget af sønnen J. V. W. Christensen, som hjemskrev det i Rødvig.
I de efterfølgende år blev der sejlet en del kugleflint fra Bornholm. Kugleflinten blev bl.a. brugt som knusesten i rørmøller ved produktion af cement.

Den sidste opgave som stenfisker var i 1960 på Bornholm, hvor der skulle laves et stort molehoved i Nexø. Skibet var efterhånden slidt ned til næsten et vrag efter de 40 år som stenfisker, og ejeren endte med at forære EMANUEL til havnefogeden i Nexø, der lagde det hen i et hjørne af havnen.

I begyndelsen af 70-erne skiftede EMANUEL ejer flere gange og endte til sidst i Helsingør, hvor et stort restaureringsarbejde blev sat i gang.

I 1978 blev skibet købt af Frederiksborgs Amt, der gennemførte nogle ombygningsarbejder for at bruge det som lejrskoleskib ved den sociale institution Sølager ved Lynæs.

I 2002 blev fartøjet solgt til nye ejere, Tina og Ulrik Larsen, Rødby Havn, som frem til 2012 drev EMANUEL som projektskib for unge.

Siden 2012 har skibet været ejet af Foreningen EMANUEL, der vedligeholder og sejler skibet for alle med interesse for at bevare det som en aktiv del af den danske kulturarv.

Skibsbevaringsfonden har erklæret skibet for et bevaringsværdigt kulturminde, og har siden 2017 flere gange ydet rente- og afdragsfrie lån til større vedligeholdelsesarbejder for der igennem at sikre skibet som kulturminde for den danske befolkning, ligesom andre fonde har støttet arbejdet med at sikre skibets sejlduelighed. 
Du kan se en oversigt over de fonde, der har støttet os, her.

Det er ret usædvanligt, at navnet EMANUEL har fulgt skibet lige siden søsætningen.
Kendingsbogstaverne er OWGV.

Skibet har været indregistreret i følgende havne:
Rødvig (1902 – 1915)
Køge (1915 – 1956)
København (1956 – 1957)
Rødvig (1957 – 1983)
Lynæs (1983 – 2002)
Rødbyhavn (2002 –     )

Stevns Lokalhistoriske arkiv, Rødvig Skibsværft og Bådebyggeri, 1902, fotograf ukendt, Nybygning nr. 1. EMANUEL:


Ukendt fotograf, tid og sted: