Togtplan 2024

Her finder du Togtplanen for 2024 i den senest opdaterede version.

Togtbeskrivelserne for de åbne togter vil være tilgængelige i løbet af marts /april måned 2024.

Du kan tilmelde dig et af de åbne togter her.

Har du selv besætning og deltagere, så book et lukket togt hos Ulrik Larsen, e-mail: ulriklarsen3009@gmail.com , mobiltlf.: 2665 1323.