Sejl med EMANUEL

Når du sejler med EMANUEL gælder følgende:

EMANUEL kan lejes på to måder:

1. Lukket selskab

Skibet lejes af en gruppe for en nærmere aftalt periode.
Pris:
For en uge (7 dage) kr. 24.500
Dagspris ved kortere togter. kr. 5.000
Bestyrelsen kan i særlige situationer; f.eks. øvelsestogter med nye besætningsmedlemmer; fastsætte særlige priser.

Beløbet indsættes på foreningens konto før togtets start.

2. Åbent togt

Der annonceres et togt. Alle foreningens medlemmer har mulighed for at melde sig til togtet.

Pris: kr. 2.450 pr. person pr. uge (7 dage).
Pr. døgn, kr. 350.
Børn:  =< 3 år gratis, og børn >3 år – =< 11 år halv pris.

Hvis der melder sig mindre end 10 medlemmer til et åbent togt beslutter bestyrelsen, om togtet skal gennemføres.
Ved gennemførelse af togtet opkræves der ikke yderligere deltagergebyr.

Beløbet opkræves hos den enkelte togtdeltager, når togtdeltagelsen efter ansøgningsfristens udløb bekræftes og forfalder til betaling før togtets start. Se nærmere herom på de enkelte togtbeskrivelser.

Krav om medlemskab

Alle, der deltager i sejladser, skal være medlemmer af Foreningen EMANUEL.
Medlemskab skal være tegnet og bekræftet forud for tilmelding til et togt.

Her ser du, hvordan du melder dig ind.

Deltagerliste

Lukkede togter:
Senest 14 dage før togtet sender den ansvarlige skipper en deltagerliste til  foreningens kasserer, Egon Hansen, e-mail: egonhansen@mail.dk

Endelig deltagerliste sendes desuden umiddelbart før togtes start til samme personer som nævnt ovenfor. Den endelige deltagerliste skal også indeholde oplysning om kontaktperson i land.

Åbne togter:
Her ser du, hvordan du tilmelder dig et togt.

Havnepenge, diesel og proviant

Udgifter til havnepenge, diesel og proviant indgår ikke i prisen for leje af skibet.
Proviant afregner deltagerne indbyrdes.
Forbrug af skibets drikkevarer, havnepenge og diesel afregnes umiddelbart efter hvert togt. Kassereren underrettes pr. mail og beløbet indsættes på foreningens konto.

Besætningskrav

På hver sejlads skal besætningen bestå af 1 skipper og 1 styrmand, som begge er godkendt af bestyrelsen til sejlads med EMANUEL.

Minimumskrav til skipper: Yachtskipper af 3. grad.
Minimumskrav til styrmand: Duelighedsprøve for lystsejlere.

Yderligere kræves, at mindst ét af besætningsmedlemmerne er i besiddelse af:
– VHF/DSC certifikat
– Motorpasserkursus
– Førstehjælpskursus

Uddannelsesbeviserne skal forefindes ombord under sejladser.

Uddannelseskravene skal i øvrigt til enhver tid opfylde de af Søfartsstyrelsen stillede krav til sejlads med skibe af EMANUELs type og størrelse.

Forsikring

Togtdeltagerne er selv ansvarlige for at tegne nødvendige bagage-, afbestillings-, rejse- og ulykkesforsikringer.

Skibet har ikke forsikret skader på ombordværende og deres ejendele.