Bliv medlem

Bliv medlem af Foreningen EMANUEL

Bliv medlem, – klik her.

At sejle er at leve, at mærke havet og vindene, at besøge nye steder fra ukendte kanter, at møde nye mennesker, at opfylde drømme, at føle eventyret, at huske svundne tider, at leve i nuet.

Gennem dit medlemskab har du mulighed for at opleve livet til søs som deltager på et af de mange spændende togter, der tilbydes medlemmerne i sæsonens løb.

EMANUEL er erklæret for et bevaringsværdigt eksemplar af de sidste sejlende fragtskibe fra sejlskibenes storhedstid for mere end hundrede år siden.

Det er Skibsbevaringsfonden, der har udstedt erklæringen om, at EMANUEL er et bevaringsværdigt fartøj. Du kan læse erklæringen her.

Skibsbevaringsfonden har støttet bevarelsesarbejdet med rente- og afdragsfri lån. Du kan her læse mere om, hvem der støtter arbejdet med at bevare skibet.

Gennem dit medlemskab og din interesse for skibet yder du også et værdifuldt bidrag til bestræbelserne på at sikre EMANUELs forsatte eksistens som en del af vores sejlende kulturarv til glæde for både dem, der sejler med på et af de spændende togter og for dem, der møder os i havnene.

Har du de efterspurgte kvalifikationer til at være skipper, vil du kunne få rådighed over skibet i en periode og sejle dit eget drømmetogt med din familie og venner, eller med andre af foreningens medlemmer.

Vil du høre mere om foreningen og skibet, er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.

Bliv medlem, – klik her.