Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen 2021 er udsat til lørdag den 8. maj 2021.

Generalforsamlingen gennemføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for bekæmpelsen af Covid-19

Uændret tidspunkt, sted, dagsorden m.v. jf. tidligere udsendt.

Alle medlemmer er informeret ved e-mail den 23. marts 2021.

Materialet finder du her:

Indkaldelsen til generalforsamlingen (27. marts 2021) Udsat til 8. maj 2021

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring med henblik på mulighed for at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Revideret regnskab for 2020 med budget for 2021 – godkendt

Referat af generalforsamlingen den 8. maj 2021

_______________________________________________

Ved e-mail den 26. februar 2021 blev der indkaldt til generalforsamling den 27. marts 2021 i Stubbekøbing med følgende forbehold:

Lad det være sagt med det samme:
Efter regeringens pressemøde for et par dage siden må den annoncerede generalforsamling lørdag den 27. marts 2021 sandsynligvis udsættes
Næste udmelding om  ”genåbning af samfundet” er annonceret til den 15. marts.
Bestyrelsen følger nøje udmeldingerne og melder ud lige så snart, der er nyt, – uanset om det betyder fastholdelse af generalforsamlingen den 27. marts, eller en udsættelse.
Det kan indebære, at det bliver nødvendigt at genindkalde med et kortere varsel, end de fastsatte 4 uger.

Reserver foreløbig fortsat den 27. marts!

Af formelle grunde indkaldes der således til generalforsamling lørdag den 27. marts 2021.

Herved opnås, at medlemmerne bl.a. rettidigt er informeret om foreningens regnskab for 2020, budget for 2021 og om bestyrelsens forslag til vedtægtsændring med henblik på at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer.