De støtter os

Skibsbevaringsfonden har erklæret EMANUEL for et bevaringsværdigt fartøj. Du kan læse erklæringen her.

De støtterHvem er de?De har støttet med:
Vi tror på det, vi støtter. Vi tror på, at det har en værdi, der sprænger ethvert regneark. En værdi for samfundets udvikling, trivsel og glæde. Og når vi siger, at vi ”støtter med glæde” er det den entusiasme, vi gerne vil formidle.

Læs mere om Louis-Hansen Fonden her.
2023:
December: Kr.25.000 til nyt navigationsudstyr.
August: Kr. 25.000 til nye hynder og udskiftning af varmeanlæg
Nordea-fonden støtter bl. a. projekter, der fremmer gode liv inden for fire områder: Sundhed, motion, natur og kultur.
Projekterne kan være i alle størrelser, men har alle til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet.

Læs mere om Nordea-fonden her
2022:
Kr. 40.000 til udskiftning af nedslidt centralvarmeanlæg til luft-varmeanlæg.

2019:
Kr. 30.000 til udskiftning af sideklædning

Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietet´s FondFondens formål er at yde støtte til kulturelt, velgørende eller almennyttigt arbejde på Lolland-Falster og Langeland, dog således at støtte sædvanligvis alene ydes i områdets købstæder.

Fonden lukkede i 2021
2020:
Kr. 10.000 til udskiftning af gaskomfur
Skibsbevaringsfonden giver under specifikke forudsætninger rente- og afdragsfrie lån til restaurering af bevaringsværdige fartøjer bygget til erhvervsformål.
Fonden giver som hovedregel kun lån til skrog, rig og eventuelt maskine, og ikke til aptering eller lignende under dæk.
Almindelig vedligeholdelse og drift støttes ikke af Skibsbevaringsfonden.
Lån fra Skibsbevaringsfonden ydes i alle henseender som hjælp til selvhjælp, idet det er en forudsætning, at også ejeren selv bidrager aktivt økonomisk og praktisk til fartøjets restaurering og vedligehold.

Læs mere om Skibsbevaringsfonden her
2020 (Juni):
Kr. 80.000 til ny nedgangskappe for.

2020 (april):
Kr. 27.000 til spanter, støtter og del af andet

2019:
Kr. 125.000 til resterende lønning, enkelte støtter, dele af skandæk.

2017:
Kr. 150.000 til udskiftning af skanseklædning, enkelte støtter og dele af lønning.


VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag. I 2018 uddelte VELUX FONDEN 263 millioner kr.
VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Læs mere om VELUX FONDEN her.
2019:
Kr. 150.000 som støtte til udskiftning af sejl