Togtbeskrivelser

 

Togtbeskrivelserne for 2021 vil du kunne finde her inden udgangen af januar måned.
Indtil da kan du hente inspiration i togtbeskrivelserne for 2020 nedenfor.

Deltagelse i togterne kræver medlemskab af Foreningen EMANUEL.
Øvrige vilkår for deltagelse i sejladserne finder du nederst på siden.

De planlagte togter kan du se I sejlplanen for 2020.

Togtbeskrivelserne for de åbne togter i 2020 finder du her:

27. maj – 01. juni:       Pinsestævne 2020   AFLYST PGA COVID-19
05. – 14. juni:                Bornholm 2020 inkl. Folkemødet   Folkemødet er
                                            aflyst/Alternativt togt under overvejelse.
18.
– 25. juli:                  Fyn Rundt 2020 AFLYST PGA COVID-19
 14. – 19. august:           Sundtoldsmarked 2020
04. – 14. september:   Limfjorden Rundt 2020
18. – 20. september:   Romregatta 2020  Udsat fra maj 2020 pga. Covid-19.

Du kan tilmelde dig et togt ved at udfylde tilmeldingsformularen, – klik her.

Har du spørgsmål til togtet, er du velkommen til ringe eller send en e-mail til den togtansvarlige skipper, som du finder oplysningerne om på den enkelte togtbeskrivelse.

Betaling for togtet sker først, når du har fået den endelige bekræftelse på din deltagelse med praktiske oplysninger om togtets gennemførelse.

Øvrige generelle vilkår for deltagelse i sejladserne:
1. Beskrivelse af de åbne togter lægges på hjemmesiden i løbet af foråret.
2. Tilmeldingsformular, som findes på hjemmesiden, skal benyttes ved tilmelding til de åbne togter.
3. Prisen for togtet betales fuldt ud, selvom du skulle ønske at afkorte togtet.
4. Udgifter til mad, diesel og evt. havnepenge deles vi om.
5. Undtagelsesvis kan der medtages medlemmer på dagture under togterne. Kontakt skipperen herom.
6. For at skabe mulighed for en vis rotation i deltagerkredsen på de åbne togter, og for at give flest mulige medlemmer mulighed for over tid at kunne deltage i de åbne togter, friholdes 1/3 af pladserne til medlemmer, der ikke har deltaget i det forgangne års togt.  Meddelelse om deltagelse i et togt gives derfor først efter tilmeldingsfristens udløb.
7. Du skal selv sørge for de fornødne forsikringer (bagage, ulykke og tilskadekomst).

Gennemførelsen af flest mulige togter i sejlsæsonen er af afgørende betydning for skibets økonomi og dermed eksistens.

Vi glæder os til at se dig ombord.