Togtbeskrivelser

Herunder finder du togtbeskrivelserne for de åbne togter i 2023.

Eventuelle forholdsregler pga. Corona-situationen vil blive meldt ud inden togternes start.

Deltagelse i togterne kræver medlemskab af Foreningen EMANUEL.
Du kan indmelde dig her: Sådan bliver du medlem

Øvrige vilkår for deltagelse i sejladserne finder du nederst på siden.

De planlagte togter kan du se I årets sejlplan.

Togtbeskrivelserne for de åbne togter i 2021 finder du her:

10. – 18. juni:                Bornholm 2023 inkl. Folkemødet 
19.
– 30. juli:                Fyn Rundt 2023 for bevaringsværdige skibe.

Deltagelse i TS-Pinsestævne i maj måned i Aalborg og i Øresund på Langs i august vil afhænge af medlemmernes interesse herfor.  Tilmeld dig, hvis du er interesseret, og vi ser på mulighederne.

Bestyrelsen arbejder på, at der i sejlsæsonens løb kan gennemføres aften- eller dagtogter for foreningens medlemmer.

Du kan tilmelde dig et togt ved at udfylde tilmeldingsformularen, – klik her.

Har du spørgsmål til togtet, er du velkommen til ringe eller send en e-mail til den togtansvarlige skipper, som du finder oplysningerne om på den enkelte togtbeskrivelse.

Betaling for togtet sker først, når du har fået den endelige bekræftelse på din deltagelse med praktiske oplysninger om togtets gennemførelse.

Øvrige generelle vilkår for deltagelse i sejladserne:
1. Beskrivelse af de åbne togter lægges på hjemmesiden i løbet af foråret.
2. Tilmeldingsformular, som findes på hjemmesiden, skal benyttes ved tilmelding til de åbne togter.
3. Prisen for togtet betales fuldt ud, selvom du skulle ønske at afkorte togtet.
4. Udgifter til mad, diesel og evt. havnepenge deles vi om.
5. Undtagelsesvis kan der medtages medlemmer på dagture under togterne. Kontakt skipperen herom.
6. For at skabe mulighed for en vis rotation i deltagerkredsen på de åbne togter, og for at give flest mulige medlemmer mulighed for over tid at kunne deltage i de åbne togter, friholdes 1/3 af pladserne til medlemmer, der ikke har deltaget i det forgangne års togt.  Meddelelse om deltagelse i et togt gives derfor først efter tilmeldingsfristens udløb.
7. Du skal selv sørge for de fornødne forsikringer (bagage, ulykke og tilskadekomst).

Gennemførelsen af flest mulige togter i sejlsæsonen er af afgørende betydning for skibets økonomi og dermed eksistens.

Vi glæder os til at se dig ombord.