Nordea-fonden støtter EMANUEL.

I dag overrakte filialdirektør Susanne Egelund Svarrer fra Nordea Holbæk på Nordea-fondens vegne en check på kr. 40.000 til en glad kasserer fra sejlskibet EMANUEL, Egon Hansen, som kvitterede med en stor tak fra Foreningen EMANUEL´s bestyrelse.
Pengene er givet som støtte til udskiftning af det nedslidte centralvarmeanlæg med et luft-varmeanlæg og udgør mere end halvdelen af den forventede udgift.
Resten finansieres af foreningens egne midler.