Formandens beretning 2016 

Velkommen til Foreningen Emanuels hjemmeside. 

Sejlplan for 2017 er lagt på hjemmesiden.

 

 

 

 Her vil der løbende være opdatering om togter, fisketure, udflugter mm.

Har du spørgsmål til foreningen/bestyrelsen så benyt den direkte hotline under kontakt.  Idegrundlaget med Foreningen Emanuel er for alle, der brænder for hav, træ, sejl og dejligt samvær, at

bevare og drive Emanuel som en levende og sejlende kulturarv med henblik på formidling og oplevelser for børn, unge og ældre.

Vi kan også findes på Facebook, hvor vi kommer med headlines vedr. aktiviteter, nyheder mm.