2a. Bestyrelse 
 2b. Vedtægter 
 2c. Kontakt 
 4a. Skibet 
 4b. Sejl med Emanuel 
 4c. Sejlplan for året 
 4d. Togt beskrivelser 
 5a. Indmeldelse 
 6a. December 2016 
 6b. Nyhedsbrev 2016 
 6c. Nyhedsbrev 
 6d. Nyhedsbrev Fyn Rundt 

Velkommen til Foreningen Emanuels hjemmeside. 

Sejlplan for 2017 er lagt på hjemmesiden.

 

 

 

 Her vil der løbende være opdatering om togter, fisketure, udflugter mm.

Har du spørgsmål til foreningen/bestyrelsen så benyt den direkte hotline under kontakt.  Idegrundlaget med Foreningen Emanuel er for alle, der brænder for hav, træ, sejl og dejligt samvær, at

bevare og drive Emanuel som en levende og sejlende kulturarv med henblik på formidling og oplevelser for børn, unge og ældre.

Vi kan også findes på Facebook, hvor vi kommer med headlines vedr. aktiviteter, nyheder mm.